Ovansiljan

Jag har haft min fina uppväxttid på gården Ståbiol i Orsa. Den byggdes 1913 till min farfar och farmor Per och Mejt Ståbi och sponsrades av farmors storebror Anders Zorn.
I mina utställningar under temat ”I mina fäders spår” i Orsa och Mora kulturhus för några år sedan var motiven framför allt knutna till farmor Mejt och Anders Zorn.

Mora kyrka, Zorngården, Zorns Gammelgård, Gopsmorstugan med flera motiv I Orsa har jag även målat och tecknat rena naturmotiv, t ex Enån och Unån, där vi har fritidshus.

Ett urval ur min tidigare produktion. Vid intresse välkommen att beställa motiven