Välkommen till Per Ståbis
akvareller och teckningar

Att kunna få teckna olika motiv har varit en glädje sedan barndomen och de senaste 25 åren har jag utvecklat akvarellmåleriet på allvar.
Motiven är från Provence, Venedig, Florens, Åland, Stockholm mm.

Akvareller

Blommor Lotsgatan  2.900 kr.

Ateljé, fd ladugård. Kykogårdsö, Åland. 
Kan beställas.

Tyska kyrkan. 4.500 kr.

Innergård Mäster Pers Gränd. 4.300 kr.

Järfälla kyrka. 4.500 kr.

Mora kyrka.  4.500 kr.

Teckningar

Skeppargränd. 3.500 kr.

Lotsgatan. 3.500 kr.

Tjärhovsplan. 3.500 kr.

Enån, Orsa. 3.300 kr.

Skogsparti i Gopsmor. 2.900 kr.

Järfälla kyrka. 3.500 kr.

Utställningar
Aktuella utställningar

Galleri86Stockholm

Skånegatan 86. 

17-22 oktober 2024

Mäster Mikaels gata, akvarell.

Tjärhovsplan, teckning.