Min blogg

Porträtt

Jag har haft min fina uppväxttid på gården Ståbiol i Orsa. Den byggdes 1913 till min farfar och farmor Per och Mejt Ståbi och sponsrades av farmors storebror Anders Zorn. I mina utställningar under temat ”I mina fäders spår” i Orsa och Mora kulturhus för några år sedan var motiven fr a knutna till farmor Mejt och Anders Zorn.
Mora kyrka, Zorngården, Zorns Gammelgård, Gopsmorstugan m fl
I Orsa har jag även målat och tecknat rena naturmotiv, t ex Enån och Unån, där vi har fritidshus.

Akvareller och teckningar